اگر قصد ضامن شدن دارید مطالعه کنید

اگر قصد ضامن شدن دارید مطالعه کنید

اگر قصد ضامن شدن دارید حتما این مطلب از وب سایت حمید حسین زاده را مطالعه کنید:

ضامن شدن همکار، اقوام، دوستان… کار پسندیده ای است اما خیلی از افراد پس از ضمانت شدن بدلیل شروع گرفتاریهای بعدی از جمله پرداخت نکردن قسط توسط بدهکار از کار خود پشیمان می شوند بقول معروف به مثل آش نخورده دهان سوخته…

وضع مالی مناسب شرط ضمانت نیست

براساس قانون الزامی ندارد که شخص ضامن دارای مال باشد با وضعیت مالی متوسط هم میتوان ضامن شد پس وضعیت ضعیف مالی ضامن باعث ابطال عقد ضمان نمی گردد

ضامن بایستی از میزان تعهدی که پذیرفته اگاهی داشته باشد

هر گاه ضمانت افراد را پذیرفتید نمی توانید منکر آن شوید که از مقدار وام وقسط اطلاع نداشتید، عدم آگاهی موجب بطلان عقد نمی شود ،این موضوع صراحتا در قانون مدنی تصریح شده است.

لذا قبل از اینکه ضمانت بعهده بگیرید از شرایط وام میزان بدهی ،میزان قسط ومدت وام مطلع باشید.

ضامن باید دارای اهلیت باشد یعنی به سن بلوغ ورشد رسیده باشد ،از نظر بانک تفاوتی بین وام گیرنده وضامن وجود ندارد پس بمحض ضامن شدن به نوعی تصرف مالی می کنید.

اموال غیر منقول خود(سند ملکی) تا آنجا که میتوانید بعنوان ضامن وام دراختیار دیگران قرار ندهید چون در صورت عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار مالی که با چندین سال و بازحمت فراوان بدست آوردید بموجب ضمانت شما به مالکیت بانک می رسد.

گرچه اگر بدون قراردادن سند ملکی در رهن هم اگر درجایی(بموجب سفته یا قرار داد) ضامن شدید وطرف مقابل بدهی خود پرداخت نکرد بانک میتواند به استناد قراردادی که امضا کردید از طریق اجرای ثبت ملکی که بنام شماست بازداشت نماید.

هرشخصی که ضامن می شود این را بایست بداند فرقی بین ضامن و وام گیرنده نیست چه بسا وصول از طریق ضامن برای بانک سهل تر باشد وبانک همان را اقدام خواهد نمود وشما بموجب مفاد قراردادی که روز اعطای وام امضا کردید جای هیچگونه اعتراضی نخواهید داشت.

از دیگر گرفتاریهای عدم پرداخت اقساط توسط وام گیرنده برای ضامن،ضامن اگر نیاز به وام داشته باشد بدلیل اقساط معوقه وام گیرنده نمی تواند وام بگیرد، اگر قصد افتتاح حساب جاری دارد نمی تواند افتتاح کند حتی اگر حسابجاری دارد و می خواهد دسته چک جدید بگیرد از این موضوع هم بی بهره خواهد شد به او دسته چک جدید نمی دهند، هرگونه حساب نزد هر بانکی دارد مسدود می گردد، اگر مبلغ بدهی بالا باشد ممنوع الخروج از کشور میشود. و در برخی مواقع بموجب اقدام قانونی بانک اگر مطالبات وصول نشود راهی زندان خواهد شد.

حال اگر بدهی بدهکار ،ضامن پرداخت کرد چگونه میتواند به طلب خود برسد؟

برخی افراد بر این تصور هستند که دیگر راهی برای وصول نیست اما اینچنین نیست بر اساس قانون مدنی ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از پرداخت دین فلذا بر طبق مفاد این قانون برای وصول مطالباتی که توسط ضامن پرداخت شده با طرح دعوی در محاکم قضایی امکان وصول فراهم میباشد.

عقلایی اینست که هر شخصی که می خواهد ضامن شخص دیگری شود به میزان بدهی(ضمانت) از بدهکار چک یا سفته اخذ نماید تا درصورت عدم پرداخت اقساط بتوانند به استناد این اوراق علیه بدهکار اقدام قانونی نماید

اگر قرار است ضامن شخصی شوید در ابتدا بررسی نمایید آیا ایشان تمکن مالی دارد که بتواند بدهی خودرا پرداخت نماید یا خیر.اگر فاقد مال واموال باشد ضمانت چنین اشخاصی با ریسک بالایی مواجه هستید.

طبق دستورالعمل بانک مرکزی بانکها مکلفند یک نسخه از قرارداد وام که به امضا بدهکار وضامنین وبانک رسیده در اختیار وام گیرنده قرار دهد ،ضامن هم می تواند تصویری از این قرارداد از بدهکار اخذ و نزد خود نگه دارد، این قرارداد برای مستندات اقدام قانونی علیه بدهکار لازم می باشد.

نتیجه

امروزه همه افراد نیاز مند شدید به وام هستند و هر کمکی به این اشخاص بسیار پسندیده ودرخور تحسین است. باعنایت به توضیحات فوق می توان با رعایت واحتیاط لازم ضامن دوستان وآشنایان در جهت رفع گرفتاری های آنان شد واین مهم همواره مورد قبول اجتماع ورضایت خداوند باری تعالی در پی خواهد داشت.

پیشنهاد می کنیم مطالب زیر را نیز مطالعه نمایید:

جهت مشاوره تلفنی وام های بانکی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

مشاوره بانکی

دیدگاهتان را بنویسید