وام بدون سپرده بانک ملت

وام بدون سپرده بانک ملت

وام بدون سپرده بانک ملت

منظور از وام بدون سپرده بانک ملت چیست؟

هرگاه وام بدون سپرده در اینترنت جستجو می کنیم منظور این است که نیاز نباشد برای گرفتن یک وام مثلا 50میلیونی سه یا شش ماه سپرده بگذاریم تا وام دریافت کنیم.

پس انتظار داریم بانک در کمترین زمان ممکن و با حداقل موجودی به ما وام پرداخت کند، حال چنین وامی (وام بدون سپرده) در بانک ملت وجود دارد یا خیر.

در پاسخ باید گفت برخی وامهای خرد حداکثر تا سقف 50 میلیون تومان بانک ملت بدون سپرده قبلی می دهد اما چون متقاضی اینگونه وامها زیاد است ممکنه همه از بانک پاسخ مثبت نگیرند.

وام بدون سپرده بانک ملت

وام بدون سپرده بانک ملت در قالب کارت اعتباری یا مرابحه خرید کالا

علی ایحال این نوع وام در صورتیکه شرایطش را دارا باشید امکانپذیر است بالاخص وامهای بدون سپرده بانک ملت در قالب کارت اعتباری یا مرابحه خرید کالا.

جهت بهرمندی از اینگونه وامها بایستی حتما دارای شغل ویا درآمد باشید چون اول آیتمی که بانک از شما طلب می کند مدرک شغلی معتبر است وهمچنین فرد وام گیرنده در سیستم بانکی کشور بایستی فاقد چکهای برگشتی باشد ودر بانک ملت یا سایر بانکها اقساط معوقه یعنی قسط سررسید شده پرداخت نشده نداشته باشد.

در ضمن حقوق یا درآمد وام گیرنده بایستی پوشش اقساط را بدهد اگر حقوق  ویا درآمد اینگونه نباشد نمی توانید از سقف وام استفاده نمایید ولذا باید به مبالغ کمتر ،وام درخواست نموده تا توان باز پرداخت اقساط را داشته باشید.

ضمانت این وامها می تواند در قالب ضامن شخصی معتبر (حقیقی یا حقوقی)،سپرده بلند مدت ویا سند ملک مسکونی داخل شهری متعلق به وام گیرنده یا شخص ثالث باشد.

ضامن اگر شخص حقیقی است، این فرد هم همانند وام گیرنده نباید در سیستم بانکی کشور دارای چک برگشتی باشد و نبابد دارای اقساط معوقه (اقساط سررسید شده پرداخت نشده) باشد. از سوی دیگر ضامن هم به مانندوام گیرنده بایستی درای شغل معتبر ودرآمد مکفی باشد.

شخص فاقد شغل ودرآمد قادر نخواهد بود ضامن پرونده وام بدون سپرده بانک ملت شود.

نرخ سود این وامها مطابق با دستورالعمل بانک مرکزی می باشد.

وام بدون سپرده بانک ملت امتیازی نیست منظور اینست که ممکن است در جایی دیده باشید یا به شما بگویند ما امتیاز این وام داریم وبه این مبلغ می فروشیم ،فریب اینگونه تبلیغات نخورید چون واقعیت ندارد.

در واقع وامهای بانک ملت خریدنی نیست باید شخص شرایطش داشته باشد تا بتواند از این وامها بگیرد، در صورتیکه شرایط وام را داشته باشد قابل انتقال به غیر نیست.

هر کاری سختی خود را دارد و وام گرفتن هم از این مقوله دور از ذهن نیست، لیکن اطمینان داشته باشید که اگر شرایط وام را داشته باشید می توانید از بانک ملت وام را دریافت نمایید.

در صورتیکه ملک مسکونی داخل شهری دارید به استناد سند این ملک می توانید وام بدون سپرده قبلی با مبالغ بیشتر هم از بانک ملت بگیرید و وقتی سند ملک شما بانک ملت بپذیرد دیگر نیاز به ضامن نخواهد بود.

روال گرفتن وام باسند کمی طولانی است بدلیل اینکه ملک شما باید مورد ارزیابی قرار گرفته سپس به دفترخانه جهت ترهین مراجعه کنید که خود این روند حداقل 15روز به طول می انجامد.

درخاتمه اگر قصد گرفتن وام بدن سپرده قبلی از بانک ملت دارید و نمی دانید باید از کجا شروع کنید وچه مقدماتی لازم است، می توانید از امکانات مشاوره تلفنی سایت بهره گرفته وبراحتی وام خود را از بانک دریافت نمائید.

پیشنهاد می کنیم مطالب زیر را نیز مطالعه نمایید:

جهت مشاوره تلفنی وام های بانکی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

مشاوره بانکی

دیدگاهتان را بنویسید