وام فوری بدون ضامن

وام فوری بدون ضامن

در این بخش توضیحات کاملی درمورد وام فوری بدون ضامن می دهیم.

وام فوری بدون ضامن

وام فوری بدون ضامن به وام هایی از نظر مشتریان قلمداد می گردد که به جز وام گیرنده شخص دیگری در پرونده وام بعنوان ضامن امضا ننموده باشد، حال اگر وام مورد نظر در مقابل سپرده ثابت یا بلند مدت یا هرنوع حساب دیگر بانکی باشد به نوعی بدون ضامن محسوب می شود، درصورتیکه وام گیرنده و صاحب سپرده یک نفر باشد، یا وام گیرنده سند غیرمنقول خود را بعنوان ضمانت وام در اختیار بانک قرار دهد، دیگر نیاز به ضامن غیر نمی باشد، مابقی وام ها نیاز به ضامن و ضمانت دارد.

وام فوری بدون ضامن با سفته

در این مورد نیز باید اشاره کرد وام با وثیقه سفته بدون ضامن بانکها نمی پذیرند، چون علاوه بر وام گیرنده باید شخص ثالثی بدهی را تضمین نماید ضمن اینکه سفته به تنهایی و بدون امضا روی آن و یا ظهر سفته اعتباری ندارد.

وام فوری بدون ضامن بانک ملی

بانک ملی بندرت طرح وام درمقابل سپرده اعلام می دارد لیکن بانک ملی نیز معادل 80 درصد سپرده تا سقف معینی وام فوری پرداخت می کند سایر وامها نیاز به ضامن معتبر طبق شرایط ومقررات بانک ملی ایران را دارد.

وام فوری بدون ضامن بانک تجارت

وام فوری بدون ضامن بانک تجارت به وام هایی تعلق می گیرد که بعضا این بانک در قالب طرح یا خارج از طرح در قبال سپرده ثابت به مشتریان پرداخت می کند، از جمله طرح تسهیلاتی آنی و طرح تسهیلاتی آنی طلایی که تا سقف شصت میلیون بمدت 36 ماه در اقساط ماهیانه پرداخت می کند. سایر وام های بانک تجارت با ضامن میباشد.

وام فوری بدون ضامن قوامین

بانک قوامین نیز همانند سایر بانکها وام فوری بدون ضامن در قبال سپرده یا وثیقه ملکی وام گیرنده می باشد که دیگر نیاز به معرفی ضامن نیست همانند طرح اعتباری آرامین که تا سقف 200 میلیون تومان در قبال سپرده فاخر به مشتریان خود پرداخت می کند و لذا سایر وام های بانک قوامین قطعا به ضامن نیاز دارد.

شرایط وام فوری بدون ضامن

شرایط وام در مرحله اول اینست که شخص دارای سن قانونی باشد، در سیستم بانکی کشور سابقه تعهداتی منفی یعنی وام معوقه یا سررسید گذشته نداشته باشد وهمچنین ایشان نباید دارای چک برگشتی باشد اما نکته مهم که باز هم نیاز به یاد آوری است اینکه وام بدون ضامن همان وام درقبال سپرده یا سند ملکی وام گیرنده میباشد، جهت هرگونه وام دیگری بجز وثائق یاد شده بایستی یکی از وثائق مورد تایید بانک به عنوان ضامن وام در اختیار بانک وام دهنده قرار داد.

پیشنهاد می کنیم مطلب وام مسکن را نیز بخوانید.

فروش وام فوری بدون ضامن

فروش وام جمله ای است که بعضا در کوچه و خیابان برسر زبان برخی افراد می باشد، در حالیکه وام فروشی در هیچ بانک و موسسه مالی وجود خارجی ندارد، و بانک یا موسسه درقبال وامی که میدهد وام گیرنده و ضامنین اعتبارسنجی کرده و وام طبق قوانین و مقررات بانک در وجه وام گیرنده یا فردی که فاکتور فروش صادر کرده پرداخت می نماید

وام فوری بدون ضامن بدون پیش پرداخت

معمولا خیلی از وام های خرد بانکی نیاز به پیش پرداخت هنگام اخذ وام از بانک ندارد. ولی وام بدون ضامن و بدون پیش پرداخت که معمولا در شبکه های مجازی گفته می شود واقعیت نداشته و باید از منبع نشر خبر که آیا منبع موثقی هست یاخیر تحقیق کرد.

وام فوری بدون ضامن بانک رفاه

بانک رفاه نیز در قالب طرح سپرده طلایی رفاه وام فوری و بدون ضامن به کلیه افراد حقیقی در مقابل سپرده بلند مدت بنام صاحب سپرده یا بستگان درجه یک وی (پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر) در قبال توثیق سپرده طلای رفاه معادل حداکثر 75% سپرده وام می دهد، سپرده باید پوشش اصل و سود وام را بدهد ضمن اینکه حداقل مبلغ سپرده گذاری 5 میلیون تومان میباشد. سقف تسهیلات فوق بر اساس اعتبارسنجی هست که بانک رفاه انجام می دهد. سایر وام های بانک رفاه با ضامن خواهد بود.

توصیه می کنیم مطلب وام فوری بانک ملت نیز بخوانید.

جهت مشاوره تلفنی وام های بانکی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

مشاوره بانکی

دیدگاهتان را بنویسید