چک برگشتی

چک برگشتی

در این بخش توضیحاتی در مورد چک برگشتی به شما ارائه کرده ایم.

اقدامات لازم درمقابل چک برگشتی

ممکن است هر کدام از ما موردی با چک برگشتی برخورد کنیم حال با این طلب بلا محل چه کار باید کرد.

اولین اقدام

برگشت زدن چک یا همان گواهینامه عدم پرداخت

با مراجعه به بانک درصورتیکه چک پاس نگردید بدین معنی که حساب جاری صادر کننده چک فاقد موجودی بود اختیار داریم از بانک بخواهیم چک برگشت زده وسپس گواهینامه عدم پرداخت از بانک دریافت نماییم.

دومین مرحله اقدام

پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت چک نباید زمان از دست بدهیم چون چک از لحاظ کیفری خارج شده و باید روند حقوقی آن پیگیری نماییم

اقدام به برگشت چک به معنای شکایت نخواهد بود

برای وصول طلب فقط برگشت زدن چک کافی نبوده لذا شما حداکثر شش ماه مهلت دارید جهت طرح دعوا به مراجع قضایی رجوع کنید در غیر اینصورت برای وصول طلب با دشواری مواجه خواهید شد.

وصول از طریق اجرای ثبت

طبق قانون شما از دوطریق میتوانید برای وصول اقدام نمایید از طریق اجرای ثبت ومحاکم قضایی ولی عموم مردم فکر می کنند فقط از طریق دادگاه می توانند اقدام نمایند درصورتیکه دایره اجرای ثبت اداره ثبت اسناد نیز میتوان اقدام نمود.

طبق ماده 245 آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا و طرح شکایت از عملیات اجرایی (درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادر کننده چک درآن محل واقع است به عمل می آید…) به عنوان مثال اگر چک در بانک شیراز برگشت خورده باید در اجرای ثبت شهر شیراز اقدام نمود.

مدارک لازم

کپی گواهینامه عدم پرداخت چک ولاشه چک برگشتی همراه با تصویر برابر اصل شده را مهیا وبه اجرای ثبت ببرد تا اقدام علیه بدهکار چک شروع و اجراییه صادر شود معمولا 2 روز تا صدور اجرائیه زمان می برد.

میزان هزینه اجراییه

لازم به ذکر است بمحض مراجعه به اجرای ثبت نیاز به پرداخت هزینه نیست پس از صدور اجراییه و ابلاغ به بدهکار، بدهکار موظف است حداکثر تا 10 روز بر اساس ابلاغیه مبلغ مندرج در چک را پرداخت کند و یا رضایت طلبکار را جلب نماید.

عملیات اجرای ثبت برای وصول شامل شناسایی اموال بدهکار از جمله ملک خودرو هر نوع حساب بانکی می شود که از طریق اموال شناسایی شده وصول می گردد

هزینه اجرای ثبت درصورتیکه چک ظرف مهلت 10 روز تعیین تکلیف و پرداخت نماید هیچگونه هزینه ای شامل نمیشود اما اگر بدهکار در مهلت قانونی تعیین تکلیف ننماید نسبت به رقم صدور اجراییه نیم عشر(5درصد) کسر و به حساب خزانه دولت واریز می گردد.

اما درمراجع قضایی ابتدا بایستی هزینه دادرسی پرداخت سپس رسیدگی می شود لذا اقدام از طریق اجرای ثبت سریعتر ومقرون به صرفه خواهد بود

معایب اقدام از طریق اجرای ثبت

از طریق اجرای ثبت فقط اجراییه علیه صادر کننده چک صورت می گیرد وطلبکار نمی تواند بازداشت سایر افراد مرتبط باچک از اداره ثبت تقاضا کند اما در مراجع قضایی می تواند علیه بدهکار وظهر نویسان و ضامنین احتمالی اقدام نمود.

در اجرای ثبت اقدام کیفری امکانپذیر نبوده اما درمحاکم قضایی این امکان وجود دارد.

عدم اعمال ماده 2محکومیت های مالی اگر از طریق اجرای ثبت اقدام نمائید ومالی از بدهکار شناسایی نشد دارنده چک نمی تواند درخواست اعمال ماده 2 نحوه اجرای محکومیت های مالی یا بازداشت بدهکار نماید اما درمحاکم قضایی این امکان وجود دارد  که حبس محکوم علیه تا زمان پرداخت بدهی درخواست نماید.

مجازات کیفری چک برگشتی

در ماده 7 قانون از1 روزتا2 سال حبس مطرح شده است لیکن با عنایت به قوانین دادگاهها می بایست حبس کمتر از 91 روز تبدیل به جزای نقدی نمایند.

همچنین:

 • اگر مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر6 ماه محکوم خواهند شد.
 • اگر مبلغ مندرج درمتن چک بین 10تا 50 میلیون ریال باشد از 6 ماه تا یکسال محکوم خواهند شد.
 • اگر مبلغ مندرج در متن چک بیش از 50 میلیون ریال باشد از 1 تا 2 سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال محکوم خواهد شد.
 • در موارد زیر فقط اقدام حقوقی متصور است.
 • اگر اثبات شودچک سفید امضاء بوده است.
 • اگر درمتن چک وصول آنرا منوط به تحقق شرطی کرده باشند.
 • اگر در متن چک قید شده باشد بابت تضمین یا انجام تعهدی.
 • اگر بدون ذکر در متن چک معلوم گردد وصول آن منوط به تحقق شرطی بوده ویا تضمین انجام تعهدی.
 • اگر اثبات شود چک بدون تاریخ صادر گردیده ویا تاریخ واقعی چک مقدم بر تاریخ قید شده بر روی چک است.
 • هرگاه دارنده گواهینامه چک برگشتی در مهلت مقرر 6 ماه طرح دعوی نکرده باشد.
 • هر گاه شاکی، دارنده چک نباشد بدین معنی که پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت به ایشان منتقل گردیده است.

پیشنهاد می کنیم مطالب زیر را نیز بخوانید:

جهت مشاوره تلفنی وام های بانکی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

مشاوره بانکی

دیدگاهتان را بنویسید